નયા માર્ગ : ૧૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૬

JAN16_NY

 ઉપરની લીટી પર ક્લિક કરતાં આપ અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખોJAN16_NY-page-001લી શકશો, વાંચી શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો.  JAN16_NY-page-001

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s