Archive | ડિસેમ્બર 2015

You are browsing the site archives by date.

નયા માર્ગ : ૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૬

JAN1_NY  ઉપરની લીટી પર ક્લિક કરતાં આપ અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખોલી શકશો, વાંચી શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો.   Advertisements

નયા માર્ગ : 16 December 2015

Dec16_NY ઉપરની Yellow red લીટી પર ક્લિક કરતાં આપ અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખોલી શકશો, વાંચી શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો.