નયા માર્ગ તા.૧૬.૬.૨૦૧૨, વર્ષ ૩૫, અંક ૧૨ ,

16th June 2012

ઉપરની લીટી ઉપર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે જોઈ શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો

વર્ષ ૩૫, અંક ૧૨  ,  તા.૧૬.૬.૨૦૧૨

૦૨.સાંપ્રત …ઇન્દુકુમાર જાની

૦૪.બૌધ્ધીકોનું દાયીત્વ…જયંતી પટેલ.

0૫.માધુકરી .હરીશ ખરે, રમણ પાઠક,સુર્યકાંત શાહ, મંજરી મેઘાણી 

૦૯ . શીવાજી અને વીવેકાનંદ …રફીક ઝકરીયા 

૧૨.એક કાર્ટુન વીશેની..યશવન્ત મહેતા 

૧૪.ગૌરવગાથાઓ આપણી…ગાર્ગી વૈદ્ય

૧૬.વડોદરાના અજોડ મહારાજા …મહેન્દ્ર દેસાઈ 

૨૧.નવું વાચન

૨૪.પત્રસાર 

૨૬.ગુજરાતી સર્જક…શરીફા વીજળીવાળા

૨૮.ખેડૂતો, હકીકતો પીછાણો  …અંબાલાલ ઉપાધ્યાય 

૩૦.ભારતીય પ્રજાતંત્રમાં …પુનમચંદ્ર પરમાર 

૩૨. મીસાઈલ મહીલા  …ડૉ.સુરેન્દ્ર આસ્થાવાદી

૨૫.જનસંવાદ યાત્રા ૨૦૧૨ 

૩૬.કાવ્યોમાં સાંપ્રત 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s