વર્ષ ૩૫, અંક ૭, તા.૧ એપ્રીલ,૨૦૧૨

April1_12_Nymrg

ઉપરની લીટી ઉપર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે જોઈ શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો

વર્ષ ૩૫, અંક ૭,  તા.૧.૪ .૨૦૧૨ 


 ૦૨. સાંપ્રત ઇન્દુકુમાર જાની

૦૪’મોદી અંકલ શું હું..’ ભદ્રાયુ વચ્છરાજાની

૦૬.અશક્ય શક્યતાઓનો…પૂનમચંદ્ર પરમાર

૧૧.વાવ્યાં જો વિષવૃક્ષ તો.. ગાર્ગી વૈદ્ય

૧૨. ખોલો જુબાં,ચૂપ ન રહો..કમલેશ્વર અનુ.મોહન દાંડીકર

૧૬.નામમાં શું છે?.. યશવન્ત મહેતા

૧૮.માધુકરી  રમેશ શાહ/ મંજરી મેઘાણી /કે.આર.શાહ / ઇન્દુકુમાર જાની

૨૩. વાઈબ્રન્ટ ગુજરાતનો…

૨૬. આને કહેવાય વાણી સ્વાતંત્ર્ય .. અશ્વીનકુમાર ન.કારિઆ

૨૬.પત્રસાર

૨૮.ઇન્સાફ્કી ડગર પર..ગૌતમ ઠાકર

૨૯.મોન્સેન્ટો :માનવતા સામેનો ..જગત જતનકર

૩૨. સાંપ્રત સમાજજીવન રોહીત શુક્લ

૩૬. ભગવાન મહાવીર અને .. 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s