વર્ષ ૩૫, અંક ૬ , તા.૧૬ માર્ચ,૨૦૧૨

Mar16_12_nayamrg

ઉપરની લીટી ઉપર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે જોઈ શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો

વર્ષ ૩૫, અંક ૬  ,તા.૧૬.૩.૨૦૧૨ 


 ૦૨. પાંચ રાજયોનાં પરીણામો…દીનેશ શુક્લ  

૦૩. સાંપ્રત ઇન્દુકુમાર જાની

૦૫.સીલીકોસીસ પીડીતોને ન્યાય

૦૭. કોંગ્રેસને આત્મઘાતક પગલાં  યશવન્ત મહેતા

૦૮. અપંગ અવસ્થા સામે અડગ .. ગાર્ગી વૈદ્ય

૧૦.શરમને શીરપાવ... ભદ્રાયુ વચ્છરાજાની

૧૨. વ્યક્તીવીશેષ. હરસુખ શાહ  

૧૪.પુનર્વસન ક્ષેત્રે ‘માસ્ટર’  

૧૫.માધુકરી…સુરેશ ગઢવી / રમેશ શાહ / પ્રવીણ મીશ્રા

૨૦. ભણે નરસૈયો કેશુભાઈ દેસાઈ

૨૨.ભારતીય મધ્યમવર્ગે…ધવલ મહેતા

૨૪.માતૃભાષા ખરેખર બચાવવી હોય તો..તુલસીભાઈ પટેલ

૨૬.આદીવાસીઓ, જાગો ,ઉઠો

૨૮. તમારું નામ સત્ય નીરંજન

૩૦. નવું વાચન

૩૧. પત્રસાર

૩૪.એક સફર,ચંદ્ર નીલયથી

૩૫.વાડીયા ગામની દીકરીની ..માધવ રામાનુજ 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s