વર્ષ ૩૫, અંક ૪ , તા.૧૬ ફેબ્રુઆરી,૨૦૧૨

Feb16_12_nayamrg

ઉપરની લીટી ઉપર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે જોઈ શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો

વર્ષ ૩૫, અંક ,તા.૧૬..૨૦૧૨

 

 ૦૨. સાંપ્રત ઇન્દુકુમાર જાની

૦૪. સરાસરીનો સિતમ! તુલસીભાઈ પટેલ

૦૫.અમે નથી કહેતા, રાષ્ટ્રીય …

૦૭ . ભણે નરસૈયો કેશુભાઈ દેસાઈ

૦૯. હોસ્ટેલનીવાસી દીકરાનો … ગાર્ગી વૈદ્ય

૧૦.ગરીબીના પ્રશ્નોનો ખરેખર… ડંકેશ ઓઝા

૧૨. વૈશ્વીકરણ,આર્થીક વીકાસનીમીષા  શુક્લ

૧૧.માધુકરી…પ્રકાશ મહેરીયા/ એમ.એસ.સ્વામીનાથન/ પ્રહલાદભાઈ છ.પટેલ/ અશ્વીનકુમાર ન.કારિઆ / દિનેશ શુક્લ

૨૨. એમને જીવવાનો અધીકાર.

૨૩. કેમ મજા આવીને?

૨૮. કંઇક વિશેષ મહેન્દ્ર મેઘાણી

૩૦.પત્રસાર

૩૩.માના દૂધ સાથે મળેલું ..મોહન દાંડીકર  

૩૬. કાવ્યોમાં સાંપ્રત 


Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s