વર્ષ ૩૫, અંક ૧ ,તા.૧.જાન્યુઆરી,૨૦૧૨

Jan1_12_nayamrg

ઉપરની લીટી ઉપર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ફોર્મેટમાં ખુલશે જે તમે જોઈ શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો

વર્ષ ૩૫, અંક ૧ ,તા.૧.૧.૨૦૧૨

 ૦૨….સાંપ્રત …ઇન્દુકુમાર જાની

૦૪…સદવીચાર, સદભાવના ..યશવન્ત મહેતા

૦૬…ભણે નરસૈયો …કેશુભાઈ દેસાઈ

૦૮..ઇકોલોજી,વિકાસ અને …મનસુખ સલ્લા

૧૧..માધુકરી

૧૫. સ્ત્રીઓ અર્ધા આકાશને…ગાર્ગી વૈદ્ય

૧૭…દીલીપ રાણપુરાનું પત્રકારીય ..ઇન્દુકુમાર જાની

૨૨..વર્ણાશ્રમ ધર્મ કર્મ અધીકાર

૨૪…હું IAS માં કેમ ન જોડાયો?…ડંકેશ ઓઝા

૨૮.સંભોગથી સમાધી તરફ …

૩૦.વીજય આશરની અણધારી વીદાય

૩૧.ચોપગાં ચરાવનારા

૩૨.પત્રસાર

૩૪.ગુજરાતમાં માનવ અધીકાર..ગૌતમ ઠાકર

૩૬.કાવ્યોમાં સાંપ્રત 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s